. home

. biografie

. achtergrond
  grafiek

. etsen

. grafiek-
  atelier

. etsproces

. herbarium

. poëzie

. aktueel
  exposities

. prijzen

. contact

. linken

Uitgangspunten Grafiek

     -Achtergrond-

Geboren in 1947 in het Brabantse Dongen, als dochter van een koperslager, ben ik al van kindsafaan gewend aan het spel van licht en kleur op de koperen platen in de werkplaats. Vertrouwdheid met koper en zink in de werkplaats is er van jongs af aan. De zon weerspiegelde in het roodgloeiende koper de prachtige tuin van haar vader. Als kind al hinkelend, spelend, krassend in het zink en lood achter het huis, groeide als vanzelf de wens om oa een handenarbeidopleiding te volgen.

Ongebondenheid, vrijheid en spel openbaarden zich in de teken- en handenarbeidlessen. Al vroeg was er de behoefte om naast  het bewaren, meer te weten van blad en bloem. In de Betuwe na een periode van een andere stroom volgen, werd  de keuze om botanische grafiek te maken  sterker. De natuurlijke omgeving sluit daar naadloos op aan. De eigen etskamer werd in 1992 vorm gegeven en veranderde in een kleine buitenplaats in 2009.affiche expositie

Het doorploegen van de literatuur over archetypen (Jung) en de vele naslagwerken over het blad in de natuur (het Compendium van rituele planten in Europa door De Cleene en Lejeune) werden omgezet op de plaat. De verzamelde bladeren afkomstig uit alle fasen van m’n leven worden ge-etst door middel van de vernis-mou techniek. In Dongen groeiden in de huiskamer van m’n  moeder enorme planten (ficus, gatenplant etc), in “den hof“ waren de bomen en planten van m’n vader en de bloemen van m’n moeder.
Het gaat in m’n botanische grafiek om kleine ingrepen in blad en toegevoegde teksten. Indrukken worden uitgedrukt in een Rarioorum Plantarum.

      -Natuur-

Het werk van Jops Jacobs is zo verbonden met de natuur, dat dit natuurgevoel haar enige uitgangspunt is. Zij wekt bloemen en vooral bladeren en grassen door middel van de vernis-mou techniek tot een nieuw leven. Het is, alsof haar prenten uit een verborgen herbarium komen, waarbij zij tekst en afbeelding tot een organisch geheel weet te smeden. In de 19 eeuw is er sprake van “naturselbstdruck“ gemaakt door Aloïs Pokorny. De botanische grafiek heeft hiermee verwantschap. Grote frisse plantaardige vormen, vaak badend in frisse tinten en handgeschreven tekstfragnmenten vormen tezamen een heel persoonlijk oeuvre.

In 1996, 1998, 2000 en 2006 (tot juli vanwege ongemakken van het lijf) is het Calendarium Linnaeus tot stand gekomen. Er is o.a in spiegelschrift een geregistreerde doorreis te volgen van belevenissen en gebeurtenissen in dat betreffende jaar. Je kunt “het schrift” als “Chinees geheim vrouwenschrift” beschouwen (waarover de sinoloog prof. Idema publiceerde). Het is een vorm van grip krijgen op de tijd. Het vertellen, deelgenoot maken van waar ik de accenten leg in m’n leven. Tegen het decor van meer dan 9 tantes van m’n moederskant, die maar bleven doorpraten zonder het ergens over te hebben.

      -Sprookjes-

De oogst van het zoeken en vinden, het drogen, het bewaren is de basis. In de Chinese Colouratlas of Chinese traditional drugs and phytochemicqal dictionary staan onmiskenbare andere eigenschappen van planten.
Het werken met polymeerfilm geeft nieuwe mogelijkheden in het werken met het ingevoegde beeld.
Kortom ik beschouw mezelf als de bewaarster van het blad, zowel als de sleutel, als de schatbewaarster. 
In het sprookje van Andersen wordt geroepen: “Pluk mij, pluk mij, pluk mij!” Verkeren in een omgeving met planten werkt stressverlagend, het biophilio-effect. Met de antieke groene mantel van gras en blad heeft ieder mens te maken, het geeft als het ware “een gelukzalige rush of freedom”.

Zinkerts kwam over de ‘ijzeren Rijn’ en werd omgesmolten in Brabant. Het gaat om het spel: ’t tumult, het ketsen en springen van de naald op de etsplaat. Met engelengeduld verdiept het schrift zich in het zuur, weerspiegelt de oneffenheden en toevalligheden. Uit de baaierd van ervaringen worden indrukken, herinneringen, eigenhandig verbonden met lijnen van vroeger, 't innerlijk alfabet.
“Er is een plaats tussen wat je wilt dat mensen van je weten en dat wat je ze ondanks jezelf laat weten” - Diane Arbus.

Zoekend, zaaiend, ziedend vanuit m’n stek in de Betuwe, vogelend, vormend, vindend, tref je uitgebreide vegetatie symboliek van het neolithicum, verband houdend met de cyclus van akkerbouw, m’n tuin, ’t eeuwig archetype van dood en wedergeboorte Een zooi van kleur van cyclaamrood tot cyaanblauw wordt onder hoge druk uit de diepte geperst. De namen van de etsen liegen er niet om: bv "fel venijn tegen de Betuwelijn" (“so versoen ik die drange” -Elisabeth Eybers). De etsen hebben enigszins een blauwbilgorgelgehalte!

     affiche expositie

      -Uit een stuk door Fred Eggink (journalist Midden-Betuwe)-

Het vastleggen van het leven doet Jops Jacobs heel consciëntieus met natuur als bladmotief, de techniek als voedingsbodem, haar creativiteit as kunstmest en het uiteindelijke resultaat als een artistieke bloemlezing, met een opmerkelijk kleurgebruik. Want dat is wat de argeloze passant het eerst opvalt; het werk baadt in frisse tinten.